Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen. Firmele şi emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română. Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului.

COMPONENTA DENUMIRII FIRMEI

Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată” sau “S.R.L.”. Când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o menţiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerţ exercitat sau în orice alt mod.

CUVINTE INTERZISE ÎN DENUMIREA FIRMEI

Oficiul registrului comerţului va refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea. Legea 26/1990 interzice înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «ştiinţific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «şcoală», «şcolar» sau derivatele acestora. Înscrierea unei firme care conţine cuvintele: «naţional», «român», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Verificarea disponibilităţii firmei şi a emblemei se poate face si online de catre comerciant, apoi denumirea se verifica de către oficiul registrului comerţului. In cazul in care actele au fost intocmite cu ajutorul unei denumiri verificate online pe Portalul ONRC, iar dupa depunerea actelor denumirea firmei nu este conforma cu Legea 26/1990, persoana desemnata in solutionarea dosarului va dispune schimbarea denumirii firmei, amanand astfel dosarul. In acest caz neplacut pentru comerciant, vor trebui refacute toate actele firmei (actul constitutiv, declaratiile notariale, contractul pentru sediul social, declaratiile model). De aceea recomandam ca verificarea disponibilitatii firmei sa se faca la ghiseu.

Firmele şi emblemele radiate din registrul comerţului sunt indisponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii.