Schimbare sediu social

Schimbare sediu social

Schimbare sediu social. Schimbarea sediului social al unei firme se poate face in cadrul aceluiasi judet sau dintr-un judet in altul si presupune intocmirea unei documentatii specifice, completarea unor formulare si indeplinirea unor formalitati de inregistrare la Registrul Comertului.

Schimbarea sediului social trebuie comunicata si Administratiei Finantelor Publice, prin depunerea formularului 050 „Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului” la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat noul sediu social. Daca firma este platitoare de TVA aceasta trebuie sa obtina un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA de la unitatea fiscala in a carei raza de competenta se afla conform noii adrese.

ACTE NECESARE SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

 • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
 • Copie de pe ultimul act constitutiv actualizat;
 • Copie de pe actul de proprietate al noului sediu social.

SERVICII OFERITE SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

 • completarea cererii catre ANAF in vederea obtinerii certificatului pentru noul sediu social;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • conceperea si redactarea contractului pentru noul sediu social;
 • conceperea si redactarea actului modificator (Hotararea AGA, Decizie asociat unic)
 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3 si / sau 2;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE