SERVICII CONTABILE

 • Intocmirea evidentei financiar contabila si balanta contabila lunara, pe baza documentelor contabile primare puse la dispozitie de catre client;
 • Calcularea inpozitelor si taxele datorate de client, lunar si/sau trimestrial ,la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;
 • Efectuarea inchiderii exercitiului financiar lunar cu respectarea legislatiei fiscale in vigoare;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru impozitele si taxele datorate lunar si/sau trimestrial si le punerea la dispozitia clientului in timp real;
 • Intocmirea si depunerea la organele fiscale teritoriale a declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;
 • Informarea clientului asupra tuturor deficientelor constatate, modificarilor intervenite in legislatie si impactul acestora asupra activitatii desfasurate;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil al exercitiului financiar pe care l-a gestionat in favoarea clientului;
 • Reprezintarea societatii la toate controalele efectuate referitoare la contabilitatea si fiscalitatea societatii;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea codului TVA si inregistrarea firmei in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

SERVICII RESURSE UMANE

 • La angajarea fiecărui salariat, următoarele elemente se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de salariatul în cauză: datele de identificare ale salariatului, data angajării, elementele referitoare la detaşare; funcţia, tipul contractului de muncă, durata normală a timpului de lucru şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
 • Inregistrarea in registrul Revisal a salariului, sporurilor şi cuantumul acestora;
 • Elementele privind perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă;
 • Inregistrarea/completarea in Registrul General Unic de Evidenta a Salariatilor in format electronic a modificarilor ce trebuie reflectate, conform legii (inregistrari contracte noi, modificari ale contractelor, incetari, suspendari, detasari, etc);
 • Transmiterea REVISAL catre Inspectia Muncii;
 • Eliberarea de rapoarte si extrase de registru catre angajator si angajat;
Call Now Button