SERVICII CONTABILE

 • Intocmirea evidentei financiar contabila si balanta contabila lunara, pe baza documentelor contabile primare puse la dispozitie de catre client;
 • Calcularea inpozitelor si taxele datorate de client, lunar si/sau trimestrial ,la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;
 • Efectuarea inchiderii exercitiului financiar lunar cu respectarea legislatiei fiscale in vigoare;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru impozitele si taxele datorate lunar si/sau trimestrial si le punerea la dispozitia clientului in timp real;
 • Intocmirea si depunerea la organele fiscale teritoriale a declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale;
 • Informarea clientului asupra tuturor deficientelor constatate, modificarilor intervenite in legislatie si impactul acestora asupra activitatii desfasurate;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil al exercitiului financiar pe care l-a gestionat in favoarea clientului;
 • Reprezintarea societatii la toate controalele efectuate referitoare la contabilitatea si fiscalitatea societatii;
 • Intocmirea documentatiei pentru obtinerea codului TVA si inregistrarea firmei in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

SERVICII RESURSE UMANE

 • La angajarea fiecărui salariat, următoarele elemente se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de salariatul în cauză: datele de identificare ale salariatului, data angajării, elementele referitoare la detaşare; funcţia, tipul contractului de muncă, durata normală a timpului de lucru şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
 • Inregistrarea in registrul Revisal a salariului, sporurilor şi cuantumul acestora;
 • Elementele privind perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă;
 • Inregistrarea/completarea in Registrul General Unic de Evidenta a Salariatilor in format electronic a modificarilor ce trebuie reflectate, conform legii (inregistrari contracte noi, modificari ale contractelor, incetari, suspendari, detasari, etc);
 • Transmiterea REVISAL catre Inspectia Muncii;
 • Eliberarea de rapoarte si extrase de registru catre angajator si angajat;

BLOG ACTE FIRMA BUCURESTI

Obiect unic de activitate

Societatile comerciale cu obiect unic de activitate

Aceasta lista reprezintă un ghid orientativ pentru operatorii economici şi constituie interpretarea asupra incadrării activităţilor in clasa CAEN. Obligatia...
Cesiune firma cu datorii

Cesiune parti sociale la firma cu datorii

In contextul economic actual de instabilitate fiscala, legislativa si pe fondul crizei economice, o firma poate acumula foarte usor...
Start Up 2018

Start Up 2018 – Cine poate beneficia de acest program

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de...