Suspendare activitate firma, etape si consecinte legale

13162
Suspendare activitate firma
Suspendare activitate firma

Daca incasarile dumneavoastra nu mai pot acoperi cheltuielile fixe ale societății puteti opta pentru suspendarea temporară a activității, reducând astfel valoarea cheltuililor de funcționare ale firmei la zero.

Suspendare activitate firma, etape si consecinte legale

Condiția este ca societatea să fie absorbite de datorii și să nu se află sub un control fiscal în derulare. Suspendarea activității poate fi făcută pentru o perioadă de maxim 3 ani. În această perioadă suspendarea activității poate fi întreruptă oricând, putându-se relua activitatea.

Etapele suspendarii activitatii firmei

Suspendarea activitatii la registrul comertului

Exista două etape în procesul de suspendare temporară a activității firmei. Prima etapă este întocmirea unui dosar pentru oficiul registrului comerțului de pe raza judetului în care firma își are sediul social prin care se solicită suspendarea temporară a activității din punct de vedere juridic. Această primă etapă se soluționează prin rezolutia directorului sau a persoane desemnatei a oficiului registrului comertului de suspendare a activitatii firmei.

Suspendarea activitatii firmei la ANAF

A doua etapă o reprezintă informarea organului fiscal competent în legătură cu efectuarea suspendării temporare a activitatii prin depunerea declarației 010. Această a doua etapă se finalizează prin obținerea deciziei de suspendare a activității eliberată de organul fiscal. O firma nu este suspendată temporar din activitate până când nu s-a obținut decizia de suspendare temporară emisa de organul fiscal.

Practica în domeniu ne arată că cei mai mulți dintre cei care au optat pentru suspendarea temporară a activității au realizat doar prima etapă cea de la registrul comerțului, aceștia fiind obligați să depună în continuare toate declarațiile fiscale.

Inactivitatea fiscala datorita suspendarii activitatii firmei

Nedepunerea declarațiilor către fiscale la ANAF duce la inactivarea fiscală a societății, ceea ce atrage după sine înscrierea de fapte in cazierul fiscal al societății dar și a asociaților si administratorilor. Începând din anul 2015, suspendarea activitatii fimei poate fi decisă și de Direcția Antifraudă din ANAF.

De menționat că întreruperea temporară a activităţii unei societăţi nu poate depăşi 3 ani de la data înregistrării menţiunii în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care, după expirarea acestei perioade, activitatea societăţii nu este reluată, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.