Suspendare activitate firma

Suspendare activitate firma

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. In perioada suspendarii activitatii firma nu mai poate emite facturi dar poate sa faca cateva activitati legate de conturile sale bancare precum si incasarea facturilor emise inainte de suspendarea activtatii.

De asemenea pe perioada suspendarii activitatii, firmele pot plati chiria pentru sediul social si pot plati salariile angajatilor. Firmele pot face si orice fel de achizitii in perioada in care au activitatea suspendata dar nu si le pot deduce sau amortiza.

După expirarea termenului de suspendare fie se reia activitatea, fie se radiază firma. Reluarea activității după suspendare se poate face oricând până la termenul care a fost declarat când s-a intrat în inactivitate temporară.

ACTE NECESARE SUSPENDARE ACTIVITATE FIRMA

  • Cererea de inregistare a mentiunii de suspendare a activitatii;
  • Declaratia model 3 din care sa rezulte ca nu se desfasoara nicio activitate la sediul social, punctele de lucru sau la terti;
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau reluarea activităţii societăţii;
  • Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii;

SERVICII OFERITE

  • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
  • conceperea si redactarea actului modificator (hotararea adunarii generale/decizia asociatului unic);
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • ridicarea actelor;
  • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE