Acasă Servicii Act constitutiv SRL

Serviciu: act constitutiv SRL

Act constitutiv actualizat. Modificarea actului constitutiv al societatii comerciale este operaţiunea prin care asociaţii unei societăţi comerciale aduc modificări pactului societar consacrat în actul constitutiv iniţial. Modificarea actului constitutiv Actul constitutiv poate fi modificat astfel: i) prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului (în ipoteza în care au fost delegate acestor organe...
Act constitutiv al societăţii comerciale, contractul de societate şi/sau statutul încheiate de asociaţi în scopul constituirii unei societăţi comerciale. Actul constitutiv al societăţii comerciale se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv Este obligatorie forma autentică a actului constitutiv atunci când printre bunurile subscrise ca aport...
Call Now Button