Acasă Servicii Acte Firma Bucuresti

Serviciu: Acte Firma Bucuresti

Schimbare sediu social
SCHIMBARE SEDIU SOCIAL ȘI ÎN ALTE JUDEȚE Sediul este un element de identificare important din punct de vedere procedural, deoarece actele administrative, fiscale, jurisdicţionale sunt comunicate la sediul societăţii. Odata cu aparitia Legii 223/2020, intr-o locuinta pot avea sediul social mai multe societati comerciale, "unicitatea sediului" fiind eliminata din Legea 31/1990 a societatilor comerciale. SCHIMBARE SEDIU SOCIAL De asemenea, tot prin...
Reducere capital social
REDUCERE CAPITAL SOCIAL ȘI ÎN ALTE JUDEȚE Reducere capital social. Reducerea capitalului social reprezintă o modalitate de adaptare a capitalului social la constrângerile unei situaţii financiare deficitare sau la restrangerea obiectului de activitate al societăţii. REDUCERE CAPITAL SOCIAL Reducerea de capital social poate fi determinată de considerente de ordin strategic (dobândirea şi anularea propriilor acţiuni, pentru a evita preluarea societăţii de...
Infiintare intreprindere familiala
ÎNFIINȚARE INTREPRINDERE FAMILIALĂ ȘI ÎN ALTE JUDEȚE Infiintare Intreprindere Familiala. Întreprinderea familială (I.F.) (denumită in trecut si asociaţie familială) este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa. Activităţile economice desfăşurate de o întreprindere familială (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ. Intreprinderea Familială se înființează...
Infiintare intreprindere individuala
ÎNFIINȚARE INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ȘI ÎN ALTE JUDEȚE Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului. Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate...
Infiintare SA - Societate pe actiuni
INFIINTARE SA ȘI ÎN ALTE JUDEȚE Infiintare S.A. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexă si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile actionarilor decat calitatile acestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii calitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumirea...
Call Now Button