Acasă Servicii Administrator

Serviciu: administrator

Administrator al societăţii comerciale, persoana fizică sau persoana juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generală. Interdictii la detinerea functiei de administrator Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile...
Call Now Button