Acasă Servicii Adunarea generala extraordinara

Serviciu: adunarea generala extraordinara

Adunarea generala extraordinara se întruneşte atunci când este nevoie pentru a se lua o hotărâre importantă ce priveşte societatea comercială cum ar fi: majorarea sau reducerea capitalului social; prelungirea duratei societăţii; schimbarea obiectului de activitate ori formei societăţii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societăţi; dizolvarea; înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare etc. Cvorumul in adunarea generala extraordinara În cazul acestei adunări,...
Call Now Button