Acasă Servicii Adunarea generala

Serviciu: adunarea generala

Adunarea generala extraordinara se întruneşte atunci când este nevoie pentru a se lua o hotărâre importantă ce priveşte societatea comercială cum ar fi: majorarea sau reducerea capitalului social; prelungirea duratei societăţii; schimbarea obiectului de activitate ori formei societăţii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societăţi; dizolvarea; înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare etc. Cvorumul in adunarea generala extraordinara În cazul acestei adunări,...
Adunarea generala ordinara se întruneşte cel puţin o dată pe an într-un termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Adunarea îşi desfăşoară lucrările la sediul societăţii şi în localul care a fost menţionat în convocare. Ce hotaraste adunarea generala ordinara Adunarea ordinară are sarcina să discute şi să hotărască asupra tuturor problemelor care interesează activitatea societăţii. În...
Call Now Button