Acasă Servicii Schimbare administrator firma

Serviciu: schimbare administrator firma

Schimbare administrator firma
SCHIMBARE ADMINISTRATOR FIRMA SI ÎN ALTE JUDETE Schimbare administrator firma. Administratorul este persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generala. INCOMPATIBILITATEA CU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR Nu pot fi administratori persoanele...
Call Now Button