Reducere capital social

Reducere capital social

Reducere capital social. Reducerea capitalului social reprezintă o modalitate de adaptare a capitalului social la constrângerile unei situaţii financiare deficitare sau la restrangerea obiectului de activitate al societăţii. Ea poate fi determinată de considerente de ordin strategic (dobândirea şi anularea propriilor acţiuni, pentru a evita preluarea societăţii de alte persoane), de neîndeplinirea angajamentelor asumate de unii asociaţi (care nu au vărsat la scadenţă aportul subscris) sau, în unele situaţii, de retragerea unui asociat sau acţionar sau de excluderea unui asociat (dacă asociaţii sau instanţa competentă nu au hotărât altfel cu privire la structura participării la capital a celorlalţi asociaţi).

MODALITATI DE REDUCERE CAPITAL SOCIAL

Capitalul social poate fi redus prin:

 • micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale;
 • reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;

Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

 • scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;
 • restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;
 • alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social se face in doua etape. In prima etapa se depune la registrul comertului alaturi de cererea de depunere si mentionare acte, actul modificator prin care s-a decis reducerea capitalului social. Reducerea efectiva a capitalului social se va putea face dupa 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a actului modificator printr-un dosar de mentiune numai in cazul in care societatea nu inregistreaza datorii catre ANAF sau tertii creditori. In caz ca aceste datorii nu sunt achitate la timp, creditorii societatii pot depune in cele 45 de zile dintre cele doua etape la registrul comertului o opozitie iar reducerea capitalului social nu mai poate fi operata.

ACTE NECESARE REDUCERE CAPITAL SOCIAL

ETAPA I

 • Cererea de depunere si mentionare acte in original;
 • Actul modificator al actului constitutiv prin care asociatii sau actionarii au decis reducerea capitalului social;

ETAPA a II – a

 • Cerea de inregistrare mentiuni in original;
 • Actul modificator al actului constitutiv prin care anterior s-a decis reducerea de capital social;
 • Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a în care a fost publicată hotărârea de reducere a capitalului social;
 • Actul constitutiv actualizat;

SERVICII OFERITE

 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu noua structura de capital social;
 • conceperea si redactarea actului modificator de reducere a capitalului social;
 • intocmirea dosarului;
 • completarea formularelor;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE