Schimbare denumire firma

Schimbare denumire firma
Schimbare denumire firma. Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen. Firmele vor fi scrise în primul rând în limba română. Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului. Oficiul registrului comerţului poate refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea. Sunt cu desavarsire interzise cuvinte in denumirea unei firme precum: “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora.

Înscrierea unei firme care conţine cuvintele: “naţional”, “român”, “institut”, “nume judet” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului sau cu acordul Prefecturii judetului respectiv. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social.

Nu reprezintă elemente de distinctivitate:

 • articularea cuvintelor;
 • inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
 • dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
 • adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
 • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
 • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
 • utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;
 • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
 • adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor “grup”,”holding”, “company”, “trust”, “corn”, “trans” ori altele asemenea;
  j)adăugarea cuvântului “România” indiferent de limba în care este redat.

ACTE NECESARE SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA

SERVICII OFERITE

 • rezervarea denumirii firmei;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • conceperea si redactarea actului modificator (decizia asociatului unic, hotararea adunarii generale a asociatilor, etc)
 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3;
 • depunerea dosarului online la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE